სიზმრების ახსნა ანბანის მიხედვით

                        

                        

            

 

სიზმრების შესახებ

სიმბოლოები სიზმრების ენაა. მან შესაძლოა სხვადასხვა განცდა ან უბრალოდ იდეა გადმოგვცეს სიზმრის შესახებ. უმეტესწილად მათ ბევრად მეტი ღრმა მნიშვნელობა აქვს და ბევრად მეტ ინფორმაციას გვაძლევს, ვიდრე ჩვეულებრივი სიტყვა. სიმბოლოებს ნებისმიერ წამს შეუძლიათ აღტაცებული დაგტოვონ, თუ რას ნიშნავდა თქვენი სიზმარი.

საკუთარი სიზმრების წაკითხვა და გაანალიზება დიდი ძალაა. თქვენი სიზმრების წყალობით შეგიძლიათ შეიტყოთ ღრმა საიდუმლოები და ფარული გრძნობები თქვენს შესახებ. დაიმახსოვრე, რომ არავინაა უკეთესი ექსპერტი შენი სიმზრის წაკითხვაში, ვიდრე შენ.